Témakörök címkékbe rendezve >

A változó világ megértése

Akik a spirituális információktól nem zárkóznak el, sűrűn jelenik meg ezekben a körökben az emberiség tudatszint váltása, mint információ. A világunk nagy része viszont elzárkózik ezektől az információktól. Én az az ember vagyok, aki racionálisan és tárgyszerűen számol be erről a saját megfigyeléseire alapozva. Ezeket a saját megfigyeléseket úgy szerezte, hogy racionális fejjel kezdett a spirituális világ tanulmányozásába. Hogy elkerüljem azt, hogy ismételgessem magam, először az alapokkal kezdem:

 1. A legújabb tudományos kutatások több tudományágra vetítve arra engednek következtetni, hogy a fizikai világ létezése illuzórikus és nem lehet más, mint egy hologram
 2. Ugyanerről beszélnek a keleti filozófiák és a nyugati spirituális irányzatok
 3. 2002-től belekezdtem egy olyan mélytransz meditációba, amit példa nélkülinek neveznék abból a célból, hogy választ kapjak a racionális elme által feltett kérdésekre ezzel kapcsolatban

Ennek a meditációnak a részleteit hétköznapi tudattal nem könnyű megérteni, belső nézetben a feladatok száma és minősége egyre csak nőtt, amivel együtt nőtt a felelősségérzetem és annak tudata, hogy ezek jelentőségét csak nagyon kevés ember lesz képes felfogni. A probléma lényege a következő. Több dimenzió akadt össze a 3D holografikus frekvenciáin, ami egy olyan anomáliát okozott, amiben benne élők természetesnek veszik a köréjük vetülő külvilágot. Ráadásul amikor ezek a lények egymással keveredésen és spirituális emelkedésen esnek át, ez az anomália a magasabb dimenziókra is átterjed. A helyzet egyik következménye az, hogy ez az anomália létrehozott egy második spirituális valóságot a külvilágban, mint körülöttük lévő láthatatlan szellemi tartományt, míg a szellemi síkon létrejött egy második fizikai valóság, amit sokatok álomban is biztosan megtapasztalt már. Ilyen szintre eljutni egyrészről felemelő élmény, másrészről egyszerre kell szembenéznem a tudomány és a spirituális világ el nem ismerésével, ami külön kihívásként erősödik, ahogy a tudatommal visszatérek. Az alapokra tehát a következő felépítmény jön:

 1. Az ezoterikus iskolákban olyanokat oktatnak a síkokról, amik az anomáliát erősítik
 2. A tudomány eljutott a kvantumfizika olyan fokára, amit az emberiség spirituális szintje nem képes követni
 3. A szellemi lények világképében nincs benne az, hogy a belül létező fizikai környezetet kívülre értelmezzék, míg az emberiség világképében nincs benne az, hogy a kívül létrejött szellemi világot belül értelmezzék és mindkettő egynek hiszi a két világot, amik így egymásba gabalyodtak

Adná magát az, hogy az ember leüljön egy kompetens tudóssal, ám egy kompetens tudós nem ismer el egy ilyen embert, mint én magával egyenrangúnak, sőt, a szakterületemet sem ismeri el létezőnek. De ha el is ismerné, nem lenne érdemi befolyása azok fölött, akik finanszírozzák a kutatásait és kvázi ők vannak befolyással a tudós fölött. Leülhetnék egy kompetens spiritisztával is, ám ez a világ teljesen a szellemi síkok befolyása alatt áll, akik semmilyen alulról érkező információt nem fogadnak el. Eközben az emberiség tudatszint váltásának hatásai kezdenek megjelenni a körülöttünk lévő világban, aminek oka az, hogy nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatpozíciód. Az az érték, amit a demokratikus világ az egyéni tudatok fejlett együttélési rendjével létrehozott, elkezdett erodálódni abban a kollektív környezetben, aminek hatásai csak egyre erősödni fognak, ha valaki nem tesz gyorsan valamit. Annak a valakinek, akinek tennie kellene valamit, rendelkeznie kell ezzel a négy feltétellel:

 • alkalmasság
 • képesség
 • kompetencia
 • szabad akarat

A világ közben kezd káoszba süllyedni, mert a fennálló rend kezdi elveszíteni a hatalmát, ám ez a világ egyáltalán nincs felkészülve arra, ami egy kollektív uralomban rá várna. Amikor itt mindenkinek leesik az, hogy mit is jelent ez az új világ már késő annak ellenére, hogy már léteznek a Földön olyan rendszerek, amik viszonylag pontosan leképezik azt. Most azonban még nem késő, de ki az az ember, aki rendelkezik a fentebb vázolt négy feltétellel? És ha rendelkezik velük, hogyan jut a szükséges hatalomhoz? Annak az embernek nem csak a Föld általános problémáit kellene megoldania, hanem az itt beavatkozó idegenek előtt is tekintélyt kell szereznie, akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy itt mindenki leborul előttük, minden problémára a megoldást tőlük várja és akik abban a feladattudatban tevékenykednek, hogy őket az angyali-isteni szándék vezeti. Mármint a spirituális világban, mert a kormányok tisztában vannak a helyzettel és teljesen meg is értem, miért nem akarják nyilvánosságra hozni az idegenek létezését és tevékenységét, ám a végtelenségig ezt nem lehet csinálni. Azt kell megérteni, hogy itt két teljesen más világ találkozik, akik teljesen mást értenek a ‘földi menny’ fogalma alatt. Alapvetően négy elképzelés van, amiben a sajátom az ötödik:

 1. Vallási diktatúra, amit iszlám alapokon képzelnek el a szegénységben és a kiválasztottak gazdagságában
 2. Vallási diktatúra, amit meghagyná a vallások sokszínűségét, de elvárja a puritán életmódot kivételével nélkül mindenki részéről
 3. Technológiailag fejlett világi diktatúra, amiben továbbra is a munka az idő eltöltésének fő területe
 4. Középkori diktatúra, amiben a fejlett technológia csak a kiválasztottak privilégiuma

Az idegen értelmezés szerint a ‘béke és biztonság’ az, amitől a világot földi mennynek lehet nevezni. Teljesen elvetik a háború gondolatát is, megszűnik a pénz, a szórakozás eddig formái és a versengés. Az élet minden területére nagyfokú központi kontrollt vezetnek be, amivel szemben még egy építő-alkotó szellemű javaslat sem elfogadható, csak ha az a vezetés felől érkezik. Az érdek és a vágy büntetendővé válik, a gondolatok is egyfajta kollektív kontroll alá kerülnek. Ez az az égi minta, amiben az 1., a 2. és a 4. utat kínáló fajok ajánlanak. Ebbe a helyzetbe érkezik vissza az amúgy egyéni tudatom egy ötödik megoldással:

5. Fejlett technológiai civilizáció zöld környezetben, globális meritokráciával

A visszatérésem a következő problémákat okozza. Nincs rá precedens, hogy egy egyéni tudat ilyen magasra jut és arra sem, hogy visszatér. Emberként az agyam egy racionális egyéni és egy intuitív kollektív féltekéből áll, ami azt jelenti, hogy az egyéni tudatom spirituális rangja messze meghaladja az itt mindenki által kizárólagosként elfogadott kollektívét. Ez egy olyan szingularitás, amire már kitaláltam egy megoldást, ám a testem körüli környezetre eddig sem volt jellemző a megoldásaim barátságos fogadtatása. Ez a felső dimenziószinteken nem volt gond, ám a visszatérésemmel elsőszámú problémává vált. Az eddigi tudati visszatérések a spirituális teret ellenőrző hivatalos csatornákon történtek, az enyém azon kívüli. Az idegenek hitére mi az élő isten kultusz szót használnánk, ami az ókori Egyiptomban is létezett a Földön, ennek lényege az, hogy elismerik bizonyos emberekről azt, hogy bizonyos szellemi lények emberi alakjai. Ez technikailag beavatással történik, ami megnyitja az adott ember elméjét a magasabb dimenziók felé és ezen a szélesebb csatornán az adott ember eggyé válik azzal a kollektív szinttel, amihez kapcsolódott. Ilyen értelemben az én dimenziószintem alapján én lennék a hitük szerinti legnagyobb isten, ám ők ugyanúgy nehezen értik az egyéni tudatot, ahogy mi a kollektívet. Ráadásul (fehér) férfi is vagyok, ami hatalmi értelemben teljesen elfogadhatatlan egy matriarchális kollektív közegben. A visszatérésem azt jelenti, hogy eddig lényegében 20 éves spirituális harcot vívtam a testemet megszállni akaró lényekkel, akik sosem tudták felette a teljes irányítást átvenni. Mivel a tudatom felettük volt (és ez amúgy rendkívül extrém spirituális-tudományos megfigyelési élethelyzetet okozott), ezek a kísérletek a külvilágba vetültek körülöttem megjelenő emberek képében úgy, hogy ahogy ide ezt most leírom állt össze bennem a kép, ugyanis az egy nagy kérdőjel volt eddig, ha mindenki fölött vagyok jóval, akkor kik ezek az emberek. Mondanám, hogy hé emberek, személyesen ismerek isteneket, de a helyzet az, hogy inkább ők mondhatják, hogy ismernek engem. Amúgy vízöntő vagyok, demokrata és a vallás rendkívül távol áll tőlem, hogy ezt a helyzete még bonyolultabbá tegyük. Pingvinnek sem akarok öltözni, ami pedig az öltönyt alapként meghatározó földi regnáló hatalom szemében helyez engem egy hippiszerű figura imidzsébe, aminek létezéséről soha nem szereznek tudomást és ti sem, ha a helyzet úgy adódik, de nem úgy adódott. Minden, amit eddig írtam a netre, az valós idejű dokumentációnak számít. A jelen helyzet a következőképp néz ki:

 1. Itt van ez a dimenziók közti összeakadás, amire ahány faj, annyiféle megoldással állnak elő
 2. Egyik megoldásuk sem arról szól, hogy mindenki szempontjait figyelembe veszik, csak a sajátjuk alapján tevékenykednek
 3. Próbáltam kapcsolatot teremteni itt a Mediumon tudósoknak látszó emberekkel, de ahogy leírtam a gondolatkommunikáció szót, mind eltűntek… ettől függetlenül ez az egyetlen idegenek által ismert kommunikációs forma, amit használva már évek óta nyomatom a galaktikus diplomáciát
 4. Az általam felépített rendszer szerint én vagyok a problémamegoldás első szintje, ahol a problémák megoldásának logikája és hogyanjának váza keletkezik
 5. Ahogy jöttem lefelé és még mindig csak én voltam az adott szinteken egyedül, ezekkel a megoldásokkal újra találkoztam és tovább dolgoztam velük
 6. Elértem azt a szintet, ahol már egyrészről nem vagyok egyedül elég, mert minden probléma külön szakterületekre tágul, másrészről nincs is meg az ezekhez szükséges szaktudásom (pl. hiába vagyok jó rendszertervező, ha nem vagyok programozó) és ezek az előre meghatározott paraméterek alapján olyan általam ismeretlen emberekhez kerülnek, akik talán nem is tudják, milyen szintű műveletben vesznek részt, amikor valamin elmélkednek vagy épp videojátékot játszanak
 7. Ami itt zajlik az olyan szinten a spiritiszták és a tudomány előtt-fölött van, hogy kísérletet sem teszek az elmagyarázására
 8. Minden feladatra az arra legalkalmasabb, legrátermettebb megy, ám ezt komolyan megnehezítette az idegenek beavatkozása, amiben a hatalmi viszonyok bebetonozására törekednek
 9. Ám a frissítés után ezek a hatalmi viszonyok akár komolyan is változhatnak
 10. Nagyon nem szeretnék én lenni a legalkalmasabb és legrátermettebb a Földön kialakult szar eltakarítására, amikor 20 évnyi megállás nélküli kőkemény meditációsorozat után inkább egy nagy lazulásra vágynék, ám az általam leparaméterezett szabályok rám is vonatkoznak
 11. Kitaláltam és le is programoztam a Multiplex Vetítést, ami egyszerre vízöntő és demokrata megoldás, ám szalonképes kivitelezéséhez tényleg egy nagy istennek kell lenni, ami a jelen tesztek alapján 3D-ben még várat magára
 12. Első dolgom volt viszont azoknak a fékeknek és ellensúlyoknak a kidolgozása és élesítése, amiket önmagamra készítettem, de ezt az admin gondolkodást egy hatalomvágytól felfűtött játék-isten sem fogja megérteni
 13. Az admin és játék szinteket különválasztottam, ezek rendszerét kidolgoztam és most szólok, hogy csak és kizárólag a saját teljesítmény okán, alanyi jogon szerezhet bárki ilyen hatalmat, ahova az egyetlen út önmagában befelé vezet… és nekem nincs olyan jogom, hogy ilyet bárkinek is adjak

Ha nekem kell ezt a szart rendbe tennem, beleértve a túlnépesedést, az olajdollárt, az idegeneket és ezt a sok semmirekellőt az elitben, arra fogok törekedni, hogy a létező legrövidebb idő alatt elvégezzem. Azzal szoktam viccelődni, hogy egy csodálatos világról, egy igazi földi mennyről számolnak be a jövőből a túlélők. Szóval húzzatok bele, mert ezektől a majmoktól, akik a szemeim előtt Magyarországon bitorolják a hatalmat kezdek kicsit berágni. Kiderült, hogy van érzékem a galaktikus diplomáciához, de ez a földi tőlem nagyon távol áll. Az idegeneknek is jeleztem, hogy az ilyen Donald Trumpok nagyon távol állnak az én szigorú személyzeti politikámtól és még egyszer meg ne merjék játszani. De ők is úgy vannak ezzel, ahogy itt mindenki, a bizonyítékra várnak. Szóval várunk. Minél később következik be, annál nagyobb lesz az ungabunga.

Veletek együtt nézem én is, csak egyes szám első személyben.


- - - - -


Mi az ezotéria és a mágia valóságalapja

Ezotéria tudományos szemmel

Ezoterikus bolondéria

Halálkutatás

Álomkutatás

Istenkutatás


- - - - -

A világ helyreállítása programban te is részt vehetsz, ha a lehetőségeid és bevállalásaid függvényében beszállsz a folyamatokba, vagy havi rendszerességű, illetve egyszeri támogatást nyújtasz, amíg képes leszek megoldani a bevétel kérdését.

- - - - -

Tovább a második részre